Welkom op de wegsite van Merhart.nl en Merhart.eu.

Merhart.nl = Merhart.eu geeft informatie over Koken, Schietsport en leuke plekken op deze aarde, al dan niet verkregen via sociale media, of gewoon via de persoonlijke contacten met echte personen.
Deze site begint in 2016 en zal daarna uitgebreid worden met meer informatie.

De eerste aanleiding is het bedenken van hoe wij met zaken om zouden moeten gaan. Zaken als EPD, met wetgeving, maar ook onderling, wat doen we wel en wat dan weer niet. Niet op een belerende wijze , maar met zaken die tot nadenken dwingen. Zo kunt u meedenken, feedback geven, zolang het beschaafd is, of meehelpen om goed te doen.

Doelstelling is om tot meerdere stichtingen te komen die de doelstellingen ondersteunen, en kunnen uitbreiden. Uiteindelijk zijn idee een onderdeel van de Droom. Een droom werkelijk te maken is maar een antwoord, just do it.

Merhart.nl (c) 2015